فهرست

چند رسانه ای

سلسله سخنرانی های «اخلاق حرفه ای در کتابداری»-5

1399/7/19 شنبه تعداد بازدید: 5

«سرقت علمی و اطلاع رسانی در کتابخانه های عمومی» عنوان پنجمین جلسه از سلسله سخنرانی های «اخلاق حرفه ای درکتابداری» است که توسط دکتر مهدی شقاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ارائه شده است.

بیشتر