فهرست

چند رسانه ای

سلسله سخنرانی های «اخلاق حرفه ای در کتابداری»-4

1399/7/19 شنبه تعداد بازدید: 12

«اخلاق مرجع و اطلاع رسانی در کتابخانه های عمومی» عنوان چهارمین جلسه از سلسله سخنرانی های «اخلاق حرفه ای درکتابداری» است که توسط دکتر مهدی شقاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ارائه شده است.

بیشتر