فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان ورامین
۱- کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)

آدرس: شهرستان ورامین- جوادآباد- خ شهید بهشتی- جنب حسینیه تلفن: ۰۲۱۳۶۲۱۲۴۹۰    کدپستی: ۳۳۸۳۱۷۴۷۷۶

زیربنا:  ۴۴۰                   سال تاسیس ۱۳۷۸


۲-  کتابخانه عمومی سیدالشهدا(ع)

آدرس: شهرستان ورامین- پیشوا- روستای محمدآباد عرب ها- خیابان امام خمینی(ره)   تلفن: ۰۲۱۳۶۷۵۳۸۳۱   کدپستی: ۳۳۷۱۸۶۳۶۷۳

زیربنا: ۲۵۵                         سال تاسیس ۱۳۸۹


۳- کتابخانه عمومی سیار سفیر دانایی

آدرس: شهرستان ورامین- خیرآباد- خ شهید زواره- روبروی امامزاده طاهر و مطهر    تلفن:  ندارد      کدپستی: ۳۳۷۱۷۳۹۹۹۴

زیربنا:                                 سال تاسیس ۱۳۹۳


۴- کتابخانه عمومی علامه قطب الدین رازی

آدرس: شهرستان ورامین- میدان رازی- جنب فرهنگسرای رازی    تلفن: ۰۲۱۳۶۲۷۲۳۷۶             کدپستی: ۳۳۷۱۷۳۹۹۹۶

زیربنا:  ۴۶۵                                 سال تاسیس ۱۳۸۱


۵- کتابخانه عمومی ولیعصر(عج)

آدرس: شهرستان ورامین- بلوار شهید باهنر- خ دانشسرا-داخل پارک ۱۵ خرداد    تلفن: ۰۲۱۳۶۲۴۷۷۳۵     کدپستی: ۳۳۷۱۹۸۹۷۱۵

زیربنا:  ۴۰۰                       سال تاسیس ۱۳۷۹


۶- کتابخانه عمومی سعدی

آدرس: شهرستان ورامین- خیرآباد- خ شهید زواره- روبروی امامزاده طاهر و مطهر    تلفن:  ندارد       کدپستی: ۳۳۷۱۷۳۹۹۹۴

زیربنا: ۲۸۰                                  سال تاسیس ۱۳۹۱


۷- کتابخانه عمومی شهيد فتوحي شعار

آدرس: شهرستان ورامین- بلوار امام رضا(ع) - روبروي بيمارستان شهيد مفتح- كوچه شهيد محسن اردستاني     تلفن: ۰۲۱۳۶۲۲۱۶۴۰                         کدپستی: ۳۳۷۱۷۵۶۴۱۹

زیربنا:  ۲۵۰                                 سال تاسیس ۱۳۹۴