فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان قدس
۱- کتابخانه عمومی مرکزی

آدرس: شهرستان قدس- بلوار امام خمینی(ره)- خ عمارت- کوچه فجر دوم  تلفن: ۰۲۱۴۶۸۳۳۷۴۴-۰۲۱۴۶۸۷۶۶۶۶  کدپستی: ۳۷۱۹۱۵۵۶۷۱

زیربنا: ۵۶۵                                   سال تاسیس ۱۳۸۵
 


۲- کتابخانه عمومی جواد الائمه(ع)

آدرس: شهرستان قدس- شهرک بهشتی- میدان ساعت- خ نفت- جنب مدرسه شهید محمدرضا اطاعتی  تلفن: ۰۲۱۴۶۸۷۵۰۶۷   کدپستی: ۳۳۵۳۱۵۱۱۵۸

زیربنا: ۴۶۰                         سال تاسیس ۱۳۹۰
 


۳- کتابخانه عمومی امام علی(ع) روستای هفت جوی


آدرس: شهرستان قدس- روستای هفت جوی- خ مطهری- پلاک ۵۹    تلفن: ۰۲۱۴۶۸۹۲۵۷۲    کدپستی: ۳۱۶۷۶۷۸۱۵۵

زیربنا:  ۱۳۹                      سال تاسیس ۱۳۸۹