فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان فیروزکوه
۱- کتابخانه عمومی سلمان فارسی

آدرس: شهرستان فیروزکوه- بخش ارجمند- ک ولیعصر(عج)- جنب سالن ورزشی   تلفن: ۰۲۱۷۶۴۱۳۳۹۹  کدپستی: ۳۹۸۵۱۱۵۴۳۸

زیربنا: ۴۵۰                              سال تاسیس ۱۳۷۵


۲- کتابخانه عمومی استاد امیری فیروزكوهی

آدرس: شهرستان فیروزکوه- خیابان پاسداران- جنب ستاد فرماندهی انتظامی   تلفن:   ۰۲۱۷۶۴۴۲۰۱۲  کدپستی: ۳۹۸۱۶۴۵۸۳۱

زیربنا:  ۳۳۰                                 سال تاسیس ۱۳۵۱


۳- کتابخانه عمومی سیار یار مهربان۵

آدرس: شهرستان فیروزکوه- خیابان پاسداران- جنب ستاد فرماندهی انتظامی   تلفن:   ۰۲۱۷۶۴۴۲۰۱۲  کدپستی: ۳۹۸۱۶۴۵۸۳۱

سال تاسیس ۱۳۹۴


۴- کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج)

آدرس: شهرستان فیروزکوه- شهرك ولیعصر(عج) -کوچه فرهنگ ۳  تلفن: ۰۲۱۷۶۴۴۵۸۲۴  کدپستی: ۳۹۸۱۸۱۵۳۹۱

زیربنا:    ۳۸۵                               سال تاسیس ۱۳۷۸