فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان بهارستان
۱- کتابخانه عمومی گلستان

آدرس: شهرستان بهارستان- بخش گلستان- شهر گلستان- فلکه اول- خیابان ارغوان شرقی- خیابان تختی-  تلفن: ۰۲۱۵۶۳۱۷۶۲۳   کد پستی: ۳۷۵۹۱۶۷۳۹۴

زیربنا: ۱۳۵                                  سال تاسیس۱۳۸۵


۲- کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء

آدرس: شهرستان بهارستان- بخش بوستان- نسیم شهر- خ امام خمینی(ره)- نبش خ شهید مدنی- طبقه فوقانی مجتمع فرهنگی و هنری قلم  تلفن: ۰۲۱۵۶۷۶۶۹۲۶  کدپستی: ۳۷۶۶۱۹۳۱۶۰

زیربنا: ۶۰۰                     سال تاسیس۱۳۸۵


۳- کتابخانه عمومی شهید ثانی

آدرس: شهرستان بهارستان- بخش گلستان- شهر صالحیه- انتهای خیابان نقاوت- کوچه مهر سوم  تلفن: ۰۲۱۵۶۶۲۳۸۱۱  کدپستی: ۳۳۱۷۱۷۸۸۶۸

زیربنا: ۳۲۰                         سال تاسیس۱۳۷۷


۴- کتابخانه عمومی شهید باهنر

آدرس: شهرستان بهارستان- بخش بوستان – نسیم شهر- نرسیده به وجه آباد- روبروی امامزاده لطیف  تلفن: ۰۲۱۵۶۷۵۰۷۰۰   کدپستی: ۳۷۶۹۱۵۳۱۳۱

زیربنا:   ۴۰۰                                سال تاسیس۱۳۷۷


۵- کتابخانه عمومی پروین اعتصامی

آدرس: شهرستان بهارستان- بخش گلستان- شهرک الهیه – خ الغدیر – نبش الغدیر ۷و۹ -مجتمع فرهنگی هنری الهیه- طبقه فوقانی کتابخانه عمومی پروین اعتصامی  تلفن: ۰۲۱۵۶۷۴۹۷۷۰  کدپستی: ۳۷۵۸۱۸۴۳۳۳

      زیربنا:  ۴۱۶                                 سال تاسیس۱۳۸۹


۶- کتابخانه عمومی شهید بهشتی


آدرس: شهرستان بهارستان- بخش گلستان- شهرك امام حسین(ع) - انتهای خیابان امام حسین(ع)- کتابخانه عمومی شهید بهشتی

 تلفن: ۰۲۱۵۶۸۶۶۹۶۰  کدپستی: ۳۷۵۷۱۱۸۶۱۵

زیربنا:  ۳۶۰                                 سال تاسیس۱۳۸۰


۷- کتابخانه عمومی شهید پورغلامی

آدرس: شهرستان بهارستان- بخش بوستان- نسیم شهر- روستای اورین- بلوار شهید جزینی- روبروی خیابان شهید نقابی  جنب پایگاه بسیج تلفن: ۰۲۱۵۶۵۷۲۸۰۹  کدپستی: ۳۷۶۷۳۸۷۹۸۷

زیربنا:  ۱۴۰                                 سال تاسیس ۱۳۸۹


۸- کتابخانه عمومی شهید چمران

آدرس: شهرستان بهارستان- بخش بوستان- نسیم شهر-خیابان شهید چمران- کوچه طراوت شمالی- انتهای کوچه  تلفن:  ۰۲۱۵۶۷۶۰۷۷۲  کدپستی:۳۷۶۷۱۳۱۶۸۷

زیربنا:  ۳۰۰                                 سال تاسیس ۱۳۸۷


۹- کتابخانه عمومی سیار یار مهربان ۷

آدرس: شهرستان بهارستان- بخش گلستان- شهرک الهیه – خ الغدیر – نبش الغدیر ۷و۹ -مجتمع فرهنگی هنری الهیه- طبقه فوقانی کتابخانه عمومی پروین اعتصامی  تلفن: ۰۲۱۵۶۷۴۹۷۷۰  کدپستی: ۳۷۵۸۱۸۴۳۳۳

سال تاسیس ۱۳۹۷