فهرست

فهرست

نهاد کتابخانه ها

ارتباط با ما

نشانی اداره کل: تهران، میدان هفت تیر،
خیابان شهید نعمت الله لطفی، پلاک ۲۳  -  صندوق پستی ۱۵۸۹۸۶۶۶۸۱
رایانامه روابط عمومی: pr@tehranpl.ir


تلفن گویا

۸۸۸۴۹۸۵۸ - ۸۸۳۲۰۸۴۰ - ۸۸۸۴۳۲۸۶


دورنگار

۰۲۱-۸۸۳۲۲۵۲۷


روابط عمومی

۸۸۸۶۴۶۱۲


حراست

۸۶۰۷۰۷۲۲


امور مالی

۸۸۸۶۵۱۳۸


امور کتابخانه‌ها

۸۸۸۶۷۱۵۸


امور عمرانی

۸۸۸۶۵۶۰۴


امور فرهنگی

۸۸۸۶۶۰۲۷


امور اداری

۸۸۸۶۱۱۲۷


کارپردازی

۸۸۸۶۷۳۱۱