فهرست

فهرست

نهاد کتابخانه ها

نگاهی اجمالی به کتابخانه‌های استان تهران

 
استان تهران در حال حاضر دارای 157 باب کتابخانه نهادی با زیربنای 74 هزار و صد و سی دو متر مربع است.
                     

کتابخانه های نهادی

تعداد کتابخانه ها

165

متراژ زیربنا (متر مربع)

76159


از مجموع 165 باب کتابخانه؛ 128 کتابخانه شهری (لازم به ذکر می باشد که در حال حاضر کتابخانه‌های رسالت، دانشجو، محقق حلی تهران، تفکر و کتابخانه عمومی شهریار، جلال آل احمد و  امام خمینی (ره) اسلامشهر و شهید آوینی ملارد به دلیل انجام تعمیرات عمرانی تعطیل می باشند)، 28 کتابخانه در روستاها و 9  باب کتابخانه سیار فعالیت می کنند.

 

نوع کتابخانه

شهری

روستایی

سیار

مجموع

تعداد

128

28

9

165


کتابخانه های نهادی استان با مجموعه منابعی بیش از 2 میلیون و 810  هزار نسخه کتاب و فضاهای کتابخانه ای شامل مخزن کتاب، سالن های مطالعه، بخش کودک، نوجوان، کتب مرجع و کمک درسی به بیش از 145هزار و هفتصد و هفتاد و هفت نفر عضو فعال، در نه ماهه اول سال 98 حدود دو میلیون و صد و سی هزار نسخه کتاب امانت داده است.

 

تعداد نسخه کتاب موجود

تعداد اعضای فعال

تعداد امانت در نه ماهه اول سال 1399

2681266

145777

8610


نیروی انسانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران تا پایان آذر 1399 در مجموع558 نفر می باشد که شامل 421 نفر کتابدار و 137 نیروی ستادی و خدمات است.

 

مجموع نیروی انسانی استان

نیروهای ستادی و خدمات

تعداد نیروی کتابدار

558

137

421