فهرست

فهرست

نهاد کتابخانه ها

معرفی مدیران نهاد کتابخانه های عمومی کشور

علیرضا مختارپور 

معاونان نهاد به ترتیب حروف الفبامهدی رمضانی
معاون توسعه کتابخانه ها و کتاب خوانی
ramezani.m@iranpl.ir  امین متولیان
معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات
motevalian.a@iranpl.ir

 


هوتن والی نژاد
معاون​​​ مالی و اداری
valinejad.h@iranpl.ir


مدیران کل نهاد به ترتیب حروف الفبا


هادی امیری
مدیرکل عمرانی
amiri.h@iranpl.ir
مهدی توکلیان
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل
tavakolian.m@iranpl.ir


 


عباس نعمتی
مدیرکل حراست
nemati.a@iranpl.ir