فهرست

تازه ترین اخبار

با حضور پرشور اعضای کودک و نوجوان کتابخانه های عمومی استان تهران برگزار شد:

کارگاه آموزشی مبانی اولیه محیط زیست

به همت اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛ کارگاه آموزشی مبانی اولیه محیط زیست ویژه اعضای کودک و نوجوان کتابخانه های عمومی استان در کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛ اولین جلسه از کارگاه آموزشی مبانی اولیه محیط زیست به همت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران و با مشارکت اداره آموزش و مشارکت های مردمی محیط زیست تهران با حضور پرشور اعضای کودک و نوجوان کتابخانه‌های عمومی استان تهران در کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.
 خسرو بهلولی، کارشناس سازمان محیط زیست که به عنوان مدرس در این کارگاه حضور یافته بود به ارائه مباحثی در خصوص تعریف محیط زیست و زیستگاه، بیان مشکلات محیط زیست زمین و معضلات محیط زیست در کلان شهرها به ویژه شهر تهران پرداخت.
بیان مواردی در خصوص مسئولیت اجتماعی، مطالبه گری، مصرف بهینه گاز و آب  از دیگر بخش های این کارگاه آموزشی دو ساعته بود که  برای اعضای کودک و نوجوان ارائه شد.