فهرست

تازه ترین اخبار

با حضور مدیران نهاد و نمایندگانی از نیروی انتظامی و وزارت کشور؛

جلسه هماهنگی نحوه صدور مجوز و نظارت بر کتابخانه‌ها و سالن های مطالعه خصوصی برگزار شد

جلسه هماهنگی نحوه صدور مجوز و نظارت بر کتابخانه‌ها و سالن های مطالعه خصوصی با حضور مدیران نهاد و نمایندگانی از نیروی انتظامی و وزارت کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با توجه به مسئولیت قانونی نهاد در نظارت بر سالن های مطالعه خصوصی جلسه هماهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نیروی انتظامی و وزارت کشور به منظور هم اندیشی برای چگونگی صدور مجوز و نظارت بر سالن های مطالعه خصوصی با حضور قربانی مدیر بررسی صلاحیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی (ناجا)؛ دوستی معاون مدیرکل انتظامی و توسعه نظم عمومی؛ محرابی رییس گروه انتظامی اداره کل انتظامی و توسعه نظم عمومی وزارت کشور؛ مهدی رمضانی، معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی؛ عباس نعمتی، مدیرکل حراست و اصغر گودرزی، مدیرکل توسعه کتابخانه‌ها و مشارکت‌ها؛ سه شنبه ۲۲ تیرماه، در سالن جلسات کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران برگزار شد.

در این نشست مهدی رمضانی معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی نهاد با اشاره به ‌بند ب ماده ۳ قانون تأسیس نهاد در خصوص تصویب دستورالعمل‌های لازم برای حمایت و نظارت بر ارائه خدمات‌ کتابخانه‌های عمومی بخش خصوصی خواستار هماهنگی های لازم بین نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نیروی انتظامی و وزارت کشور شد.  

همچنین عباس نعمتی مدیرکل حراست نهاد با ارائه نظرات و بررسی جنبه های مختلف فعالیت کتابخانه‌ها و سالن های مطالعه خصوصی بر ملاحظات گوناگون این موضوع تأکید و پیشنهادهایی را در این خصوص ارائه کرد.

در این جلسه ضمن بررسی پیشنهادها و راهکارهای اجرایی برای صدور مجوز و نظارت بر فعالیت کتابخانه‌ها و سالن های مطالعه خصوصی توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛ تأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس این مراکز و شناسایی مراکز فاقد مجوز و نظارت بر امور این مراکز ارائه شد و تعاملات لازم در این زمینه صورت گرفت.

بر این اساس مقرر شد صدور مجوز سالن های مطالعه پس از تأیید نیروی انتظامی انجام و پیش نویس دستورالعمل نظارتی با در نظر گرفتن اقتضائات نیروی انتظامی و وزارت کشور توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور تدوین و در جلسه ای با حضور نمایندگانی از سوی این ارگان ها نهایی شود.

گفتنی است مجلس شورای اسلامی در ماده ۳ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۷ اسفند ۱۳۸۲ وظایف و اختیارات هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور را بر شمرده است که برنامه‌ریزی به منظور تأسیس، ساخت، تجهیز و توسعه و نظارت بر فعالیت‌ کتابخانه‌های عمومی کشور؛  تصویب دستورالعمل‌های لازم برای حمایت و نظارت بر ارائه خدمات‌ کتابخانه‌های عمومی بخش خصوصی؛ تعیین معیارها و سرانه‌های مربوط به امور مختلف کتابخانه‌های عمومی و شاخص‌های لازم برای درجه‌بندی آنها؛ برنامه‌ریزی برای استفاده از امکانات کتابخانه‌ها در زمینه فعالیتهای فرهنگی و هنری و همچنین برنامه‌ریزی برای استفاده نابینایان از امکانات کتابخانه‌های عمومی از جمله این وظایف است.

به موجب این ماده قانونی و با وجود درخواست‌ های متعدد متقاضیان، تا سال ۱۳۹۷ به دلیل عدم احتساب کتابخانه ‌های عمومی جزو اماکن عمومی قید شده در آیین نامه اماکن عمومی (مصوب ۱۳۶۳ هیأت محترم وزیران)، اقدامی در این خصوص انجام نشده بود.

بر این اساس در راستای مسئولیت قانونی نهاد و در جهت رفع موانع و تسهیل صدور مجوز و توسعه کتابخانه‌ها و سالن ‌های مطالعه خصوصی مکاتباتی با وزارت کشور،پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مراجع مرتبط صورت گرفت و در نهایت منتهی به ابلاغ شورای امنیت کشور و ارسال بخشنامه از سوی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی به ادارات نظارت بر اماکن عمومی کشور برای بررسی صلاحیت متقاضیان دریافت مجوز تأسیس از سوی نهاد کتابخانه های عمومی شد و تمامی ادارات تابعه موظف به همکاری با ادارات کل کتابخانه‌ های عمومی استان‌ ها شده‌ اند.

كلمات كليدی : کتابخانه مرکزی