فهرست

برنامه کتابخانه‌ها در هفته پیش‌رو

برنامه کتابخانه‌های تهران در هفته اول خرداد ‌ماه بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان تهران در هفته اول خرداد ماه 1399، برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.
برگزار کننده نام برنامه زمان
اداره کل کتابخانه های عمومی محفل ادبی فیض 29 اردیبهشت ساعت 16
اداره کل کتابخانه های عمومی نقاله خوانی به مناسبت روز ادبیات فارسی، بزرگداشت فردوسی 29 اردیبهشت ساعت 11
اداره کل کتابخانه های عمومی کارگاه غیر حضوری ایجاد مهارت های زیستن در مسیر ارزش ها و اهداف با ایجاد عادت های جدید 30 اردیبهشت ساعت 14
اداره کل کتابخانه های عمومی نقد کتاب با موضوع قدس و فلسطین 1 خرداد ساعت 11
اداره کل کتابخانه های عمومی صبح شعر فتح با موضوع آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت دزفول 3 خرداد ساعت 11