فهرست

گزارش

نگاهی اجمالی به برنامه ها  و فعالیت های کتابخانه های عمومی در ایام پیروزی انقلاب اسلامی

فجر انقلاب

گزارش حاضر نگاهی اجمالی به برنامه ها  و فعالیت های کتابخانه های عمومی در ایام پیروزی انقلاب اسلامی است.

انقلاب اسلامی ایران ساختار و ویژگی های منحصر به فردی را داراست که آن را از تمامی انقلاب های جهان متمایز می کند. این انقلاب در باورهای عمیق مذهبی و فرهنگی مردم ایران ریشه دارد و از طریق بزرگداشت های ملی بازتولید می شود. در واقع مشارکت گسترده مردم در مراسم و راهپیمایی های انقلابی در عین اینکه ضامن تثبیت و تداوم انقلاب است، ظرفیتی برای وحدت ملی، همبستگی و همدلی مردم نیز می باشد. 
کتابخانه های عمومی ملی ترین نقطه فرهنگی و اجتماعی در شبکه ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی هستند و با توجه به ماهیتی که دارند، به عنوان یکی از پیشران های وحدت بخش میان آحاد مردم محسوب می شوند. از همین رو برگزاری برنامه های متعدد در گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی از سیاست ها و برنامه های آنها محسوب می شود تا شور و شعور انقلابی را توأمان در ر گ های آحاد مردم تزریق کند.
گزارش حاضر نگاهی اجمالی به برنامه ها  و فعالیت های کتابخانه های عمومی در ایام پیروزی انقلاب اسلامی است.
این گزارش را از اینجا دریافت کنید.
نسخه قابل چاپ