فهرست

معرفی سالن های اجتماعات کتابخانه های استان

با توجه به نیاز شرکت ها و سازمان ها به فضاهای آموزشی و فرهنگی جهت برگزاری همایش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمینارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی و فرهنگی، اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران با داشتن 3 سالن آمفی تئاتر در کتابخانه های عمومی سید مرتضی، محقق حلی و مرکزی پارک شهر آماده ارائه خدمات به ادارات، سازمانها و مراکز خصوصی می باشد.


معرفی سالن های اجتماعات:

سالن کتابخانه مرکزی پارک شهرسالن آمفی تئاتر با ظرفیت 160 شرکت کننده مناسب برای برگزاری همایش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمینارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی

 

ظرفیت سالن

160 نفر

قیمت فضا

مشخصات

مناسب برای برگزاری همايش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمينارها و کارگاه های علمی و تخصصی و دوره های آموزشی

ویژگی ها

فضای مناسب کتاب و معرفی محصولات
پذیرایی در فضای لابی


سالن کتابخانه محقق حلی
سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 120 شرکت کننده مناسب برای برگزاری همایش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمینارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی
 

ظرفیت سالن

120 نفر

قیمت فضا

مشخصات

مناسب برای برگزاری همايش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمينارها و کارگاه های علمی و تخصصی و دوره های آموزشی

ویژگی ها

فضای مناسب نمایشگاه  و معرفی محصولات
پذیرایی در فضای لابی
و فضای باز
پارکینگ داردسالن کتابخانه سید مرتضی


سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 200 شرکت کننده مناسب برای برگزاری همایش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمینارهای علمی و تخصصی و دوره های آموزشی
 

ظرفیت سالن

200 نفر

قیمت فضا

مشخصات

مناسب برای برگزاری همايش های علمی، مجامع شرکت ها، جلسات عمومی کارکنان، سمينارها و کارگاه های علمی و تخصصی و دوره های آموزشی

ویژگی ها

فضای مناسب نمایشگاه و معرفی محصولات
پذیرایی در فضای لابی و فضای باز
پارکینگ دارد

نسخه قابل چاپ