اخبار


بازدید مدیر کل کتابخانه های استان تهران از پروژه در حال بازسازی کتابخانه شهدای واوان اسلامشهر علی نیکنام مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران از پروژه در حال بازسازی و نوسازی کتابخانه شهدای واوان شهرستان اسلامشهر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛ علی نیکنام ،مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران به همراه مجید جعفری رئیس اداره کتابخانه های شهرستان اسلامشهر و کارشناسان عمرانی اداره کل و اداره شهرستان از پروژه در حال بازسازی کتابخانه عمومی شهدای واوان شهرستان اسلامشهر بازدید کرد.
 علی نیکنام با مهم دانستن عملیات نوسازی و شاداب سازی فضای کتابخانه ها و تجهیزات آن در ترغیب مردم به مطالعه و کتابخوانی بر لزوم استانداردسازی این فضاها در شهرستان تأکیدکرد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان ایجاد انگیزه های مطالعاتی در میان اقشار مختلف جامعه را از دغدغه ها و وظایف نهاد کتابخانه ها دانست و گفت:  نقش و جایگاه بنیادین کتابخانه های استاندارد در توسعه فرهنگی و ایجاد اشتیاق به مطالعه امری مهم و ضروری است که امیدوارم عملیات بازسازی و تجهیز این کتابخانه به زودی برگزار شود تا با ایجاد فضای مناسب تر ، شاهد حضور پرشور اعضای کتابخانه باشیم.