اخبار
با هدف ترویج کتابخوانی برگزار شد؛ نشست قصه گویی و بلندخوانی کتاب در کتابخانه عمومی حضرت فاطمه(س) شهر تهران با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، کتاب های «دست نگه دار دزد» و «موطلایی» در کتابخانه عمومی حضرت فاطمه(س) شهر تهران قصه گویی و بلندخوانی شد  

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛ با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، در ادامه سلسسله نشست های بلندخوانی کتاب برای کودکان، با حضور تعدادی از اعضای فعال کودک در بخش کودک کتابخانه عمومی حضرت فاطمه(س) شهر تهران قصه گویی و بلندخوانی شد
  کتاب های «دست نگه دار دزد» و «موطلایی»برای اعضا معرفی و قصه گویی شد.گفتنی است در این نشست