اخبار
با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛ نشست مشاعره در کتابخانه عطرگل محمدی شهرستان ری برگزار شد با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، نشست مشاعره در کتابخانه عطرگل محمدی شهرستان ری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛ به همت مسئول و کتابدار کتابخانه، با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، برنامه مشاعره در کتابخانه عمومی عطرگل محمدی شهرستان ری برگزار شد.

گفتنی است در این نشسست که با حضور 14 نفر از اعضای دختر کودک و نوجوان برگزار شد حاضرین به مشاعره و شعرخوانی پرداختند در پایان پذیرایی مختصری از حاضرین به عمل آمد.