اخبار


بلند خوانی کتاب حاج قاسم در کتابخانه عمومی شهید آوینی شهرستان ملارد به همت مسئول کتابخانه عمومی شهید آوینی کتاب حاج قاسم با حضور اعضای کودک معرفی و بلند خوانی شد

  به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، به همت آرزو بیگدلو مسئول کتابخانه عمومی شهید آوینی بلند خوانی کتاب حاج قاسم نوشته علی اکبر مزد آبادی توسط اعضای کودک کتابخانه عمومی شهید آوینی شهرستان ملارد برگزار شد.

در ادامه با هدف آشنایی بیشتر اعضای کودک ؛فیلم های مستند از رشادت ها و فداکاری های حاج قاسم در زمان جنگ و در جبهه مقاومت برای کودکان پخش شد .