فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان ملارد
۱- کتابخانه عمومی امام رضا(ع)

آدرس:  شهرستان ملارد- صفادشت- خ آزادگان   تلفن: ۰۲۱۶۵۲۹۶۵۵۸   کدپستی: ۵۶۴۱۶-۳۱۶۴۳

زیربنا:  ۴۱۲                          سال تاسیس۱۳۷۹


۲- کتابخانه عمومی شهيدآويني

آدرس: شهرستان ملارد-صفادشت- فرهنگسراي بعثت    تلفن: ۰۲۱۶۵۴۳۳۱۱۰  کدپستی: ۱۳۹۳۷- ۳۱۶۴۱

زیربنا:  ۵۱۰             سال تاسیس۱۳۸۸

           


۳- کتابخانه عمومی شهيدقوشچي

آدرس: شهرستان ملارد- صفادشت-خ مطهري(حصارطهماسب) – كوچه شهيدقوشچي – سراي محله شهيدقوشچي   تلفن: ۰۲۱۶۵۴۲۲۰۵۲       کدپستی: ۹۵۷۴۷-۳۱۶۴۳

زیربنا: ۲۳۷                                  سال تاسیس۱۳۹۶


۴- کتابخانه عمومی اميركبير

آدرس: شهرستان ملارد- سرآسیاب- سرآسياب شرقي- خيابان معلم- انتهاي پارك       تلفن:  ۰۲۱۶۵۱۴۰۷۶۷      کدپستی: ۹۹۹۷۸-۳۱۶۹۹

زیربنا:  ۳۷۳                                 سال تاسیس۱۳۹۶


۵- کتابخانه عمومی شهیدرجایی

آدرس: شهرستان ملارد-بلواررسول اكرم(ص)-خیابان شهیدصدوقی      تلفن: ۰۲۱۶۵۱۴۰۴۹۶     کدپستی: ۴۳۸۷۱-۳۱۶۹۷

زیربنا:   ۶۴۳                                سال تاسیس۱۳۸۴


۶- کتابخانه عمومی شهید سلیمی

آدرس: شهرستان ملارد-بعدازپاسگاه-جنب کارواش- بن بست شهیدسلیمی      تلفن: ۰۲۱۶۵۴۰۴۴۵۴           کدپستی: ۶۳۸۷۵-۳۱۶۹۱

زیربنا:  ۳۱۳                                 سال تاسیس۱۳۷۵


۷- کتابخانه عمومی فرهنگ


آدرس: شهرستان ملارد- روستای بیدکنه-خ بسیج                  تلفن: ۰۲۱۶۵۷۲۱۶۳۱           کدپستی: ۳۹۱۸۳-۳۱۶۶۱

زیربنا:  ۹۲                                سال تاسیس۱۳۹۷


۸- کتابخانه عمومی شهید شهریاری

آدرس: شهرستان ملارد- روستای قشلاق- کوچه فرهنگ- دهیاری قشلاق                تلفن:   ۰۲۱۶۵۴۱۱۲۰۱   کدپستی: ۶۱۱۵۴-۳۳۵۹۱

زیربنا:  ۱۰۰                                 سال تاسیس۱۳۹۲

 

۹- کتابخانه عمومی مهر 

آدرس: شهرستان ملارد، صفادشت، مسکن مهر، خیابان شهید شادفرسا 3  

۱۰- کتابخانه سیار «یار مهربان ۸»