فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان دماوند
۱- کتابخانه عمومی بعثت

آدرس: شهرستان دماوند- شهر آبسرد- خ شورا – جنب آتشنشانی      تلفن: ۰۲۱۷۶۳۷۲۵۳۵     کدپستی: ۳۹۷۶۱۱۹۶۸۵

زیربنا:  ۳۷۷                                 سال تاسیس۱۳۷۷


۲- کتابخانه عمومی سيار يار مهربان ۴

آدرس: شهرستان دماوند- خ فرهنگ - مجتمع فرهنگي هنري كوثر       تلفن: ۰۲۱۷۶۳۲۴۴۲۲     کدپستی: ۳۹۷۱۷۳۳۳۹۷

زیربنا:                       سال تاسیس۱۳۹۴


۳- کتابخانه عمومی کوثر
آدرس: شهرستان دماوند- خ فرهنگ - مجتمع فرهنگي هنري كوثر     تلفن: ۰۲۱۷۶۳۲۴۴۲۲     کدپستی: ۳۹۷۱۷۳۳۳۹۷

زیربنا:   ۴۵۰                                سال تاسیس۱۳۸۱


۴- کتابخانه عمومی غدیر
آدرس: شهرستان دماوند- کیلان- میدان امیرکبیر- کوچه شهید فاضلی- جنب حسینیه کیلان   تلفن: ۰۲۱۷۶۳۶۲۱۱۱   کدپستی: ۳۹۷۵۱۱۴۴۷۶

زیربنا:  ۵۸۰                                 سال تاسیس۱۳۷۷

۵- کتابخانه عمومی سربندانآدرس: بلوار مسجد جامع شمالی- جنب مسجد جامع