فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان قرچک
۱- کتابخانه عمومی اقبال لاهوری


آدرس: شهرستان قرچک- بلوار امام خمینی- خ مخابرات- انتهای بلوار شهید مزدرانی( ۳۰متری)  تلفن: ۰۲۱۳۶۱۲۵۱۰۰  کدپستی: ۱۸۶۸۸۵۹۷۷۸

زیربنا: ۵۷۰                    سال تاسیس ۱۳۷۰


۲- کتابخانه عمومی شهید مطهری

آدرس: شهرستان قرچک- باقرآباد- انتهای خیابان بسیج(داودآباد)- نرسیده به ریل راه آهن- روبروی کوچه همت۸

تلفن: ۰۲۱۳۶۱۶۵۰۸۴     کدپستی: ۱۸۶۹۶۳۹۳۳۵

زیربنا: ۱۱۳۰                   سال تاسیس ۱۳۷۳


۳- کتابخانه عمومی جنت

آدرس: شهرستان قرچک- زیباشهر- شهرک کارگران - جنب پارک ولیعصر(عج) تلفن: ۰۲۱۳۶۱۱۱۱۲۱  کدپستی: ۱۸۶۸۶۹۷۶۵۶

زیربنا:  ۳۶۳                 سال تاسیس ۱۳۸۴


۴- کتابخانه عمومی ولایت

آدرس: شهرستان قرچک- نرسیده به باقرآباد- ایستگاه جامپاس   تلفن: ۰۲۱۳۶۱۳۷۷۴۰   کدپستی: ۱۸۶۹۶۸۹۳۹۳

زیربنا:  ۱۵۲۰                  سال تاسیس ۱۳۹۰