فهرست

بازتاب اخبار

در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی کتابخانه های عمومی؛

طرح «اکرام ایتام و محسنین» در استان تهران اجرا می شود

طرح «اکرام ایتام و محسنین» ویژه کتابداران و اعضای کتابخانه های عمومی استان تهران اجرای می شود.

نسخه قابل چاپ