فهرست

اخبار شهرستان ها

در بستر فضای مجازی برگزار شد

نشست کتابخوان مجازی به میزبانی کتابخانه عمومی پانزده خردادشهرستان پیشوا

نشست کتابخوان مجازی کتابخانه پانزده خرداد شهرستان پیشوا، با حضور کتابداران، مسئولین و اعضاء کتابخانه های شهرستان برگزار شد.

گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛ به همت فرخ الدین قاسمی مسئول ،صغرا ابراهیمیان کتابدار کتابخانه پانزده خردادو اعضاء کانون ادبی حافظ نشست کتابخوان با معرفی 6 عنوان کتاب در بستر فضای مجازی برگزار گردید.
در این نشست کتاب "ناز بالش"نویسنده هوشنگ مرادی کرمانی توسط فاطمه شیری، مسئول کتابخانه شهدای امامی امین  ؛کتاب "چراهای شگفت انگیز :مصر باستان"ترجمه شهرام رجب زاده ،توسط ملینا فاتحی سرچشمه ،دانش آموز پایه ششم؛کتاب"عشق ویرانگر"نویسنده براد جانسون،توسط زینب جعفری،دانشجو معلم؛کتاب "مامان و معنی زندگی:داستانهای روان درمانی"نویسنده اروین دی یالوم،توسط زینب جعفری،دانشجو معلم ؛کتاب "لیلی نام تمام دختران زمین است"،نویسنده عرفان نظر آهاری،توسط شقایق حسینی،فرهنگی؛کتاب"جای خالی سلوچ"نویسنده محمود دولت آبادی،توسط فرخ الدین قاسمی ،مسئول کتابخانه پانزده خردادکتابهای خوانده شده خود را  در فضای مجازی اسکای روم به اشتراک گذاشته شد..
نسخه قابل چاپ