فهرست

اخبار شهرستان ها

با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی انجام شد؛

قصه گویی برای کودکان در بستر فضای مجازی کتابخانه عمومی پانزده خرداد

با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، کتاب «می می نی یه عالمه شیرینی» ویژه اعضای کودک در بستر فضای مجازی کتابخانه عمومی پانزده خرداد شهرستان پیشوا قصه گویی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، به همت فرخ الدین قاسمی مسئول و صغرا ابراهیمیان کتابدار کتابخانه و با همکاری فروغ محمدی قصه گو و عضو فعال کتابخانه، کتاب "می می نی یه عالمه شیرینی" سروده ناصر کشاورز در بستر فضای مجازی کتابخانه عمومی پانزده خرداد شهرستان پیشوا قصه گویی شد.
گفتنی است کتاب "می می نی یه عالمه شیرینی "همراه با تصویر زیبا مخاطب را با طرز برخورد با کودک آشنا می نماید.
نسخه قابل چاپ