فهرست

اخبار شهرستان ها

درحاشیه نشست صمیمانه جوانان با امام جمعه شهرستان قدس انجام شد:

معرفی کتاب گام تمدن ساز توسط رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس

همزمان با ایام الله دهه فجر ودرحاشیه نشست صمیمانه جوانان با امام جمعه شهرستان قدس،کتاب گام تمدن ساز توسط سیده فهیمه اطهری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه عمومی استان تهران ؛ همزمان با ایام الله دهه فجر ودرحاشیه نشست صمیمانه جوانان با حجت الاسلام والمسلمین رضا جوکار امام جمعه شهرستان قدس،کتاب" گام تمدن ساز" نوشته سیدمحمدحسین راجی و سیدمحمدرضا خاتمی ، توسط سیده فهیمه اطهری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس معرفی شد.
اطهری در معرفی اثر گفت:کتاب گام تمدن سازاثر سیدمحمدحسین راجی و سیدمحمدرضا خاتمی وازانتشاراتدفترنشرمعارف است که در چهارفصل (سرگذشت انقلاب ، برکات بزرگ انقلاب، چالش ها و ظرفیت ها، توصیه ها ) به تبیین بیاینه گام دوم پرداخته است وبا تکیه بر اسناد معتبر تاریخی و گزارش های سازمان های بین المللی، ابتدا مستندات گزاره های بیانیه ارائه شده و در قدم بعد با استفاده از داده های اطلاعاتی منابع فوق الذکر بر اساس منطق تبیینی مقام معظم رهبری بخش هایی از بیانیه از حالت اجمال درآمده و تفصیلی تر بحث شده است.
لازم به ذکراست در نشست صمیمی امام جمعه شهرستان قدس با جوانان حاضرین ازاقشار وطیف های مختلف بدون هیچگونه محدویتی حضور می یابند وبه بیان دیدگاه ونقطه نظرات خودمی پردازندوباامام جمعه درفضایی صمیمی ودوستانه گفت وگو می کنند.
نسخه قابل چاپ