فهرست

اخبار شهرستان ها

به همت مسئول کتابخانه زکریای رازی برگزارشد؛

نشست کتابخوان مجازی کودک با حضور اعضای فعال

نشست کتابخوان مجازی به میزبانی کتابخانه زکریای رازی و با معرفی کتاب توسط تعدادی از اعضای کودک این کتابخانه دربستر فضای مجازی اسکای روم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل  کتابخانه های عمومی استان تهران، نشست کتابخوان مجازی کتابخانه زکریای رازی شهرستان ری به همت نسیبه شفیعی مسئول این کتابخانه با معرفی کتاب توسط تعدادی از اعضای کودک کتابخانه در بستر فضای مجازی اسکای روم برگزار شد.
در این نشست کتاب «یک عدد مامان به فروش می رسد» نوشته کاره سانتوس، توسط باران خیر اندیش؛ کتاب «تیستو سبز انگشتی» نوشته موریس دروئون، آوینا لطفی؛ «پریانه های لیاسند ماریس» نوشته طاهره ایبد، توسط پانیذ قطب الدین؛ کتاب «پندهای پیر» اثر نگین احتسابیان، توسط آوا فراهانی و «قوقول خان و قصه های دیگر» نوشته مژگان شیخی ثنا ترابی معرفی و تجربه خواندن با مخاطبین به اشتراک گذاشته شد..

 
 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ