فهرست

اخبار شهرستان ها

با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی انجام شد؛

قصه گویی از کتاب « گنجشک تشنه » در بستر فضای مجازی کتابخانه عمومی پانزده خرداد

قصه گویی از کتاب « گنجشک تشنه » در بستر فضای مجازی ویژه اعضای کودک کتابخانه عمومی پانزده خرداد شهرستان پیشوا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، به همت پرسنل کتابخانه پانزده خرداد قصه گویی کتاب "گنجشک تشنه"از مجموعه کتاب این هدیه از خداست،نویسنده مجید محبوبی،نشر قم کتابهای سلام توسط فاطمه ثنا قاسمی از اعضای کتابخانه  در بستر فضای مجازی کتابخانه عمومی پانزده خرداد شهرستان پیشوا برگزار شد.
وی در معرفی اثر گفت: آشنایی با نعمت ها، زندگی را برای کودکان مان شیرین تر می سازد و باعث افزایش ایمان و علاقه ی آنان به خدای مهربان می گردد. شناخت نعمت ها و تامّل در آنها، فکر و اندیشه ی کودکان ما را نیز رشد می دهد و آنان را در نگاه به جهان و موجودات گوناگون آن دقیق تر می سازد.
وی افزود:گفتگو درباره ی نعمت های خداوند، یک روش قرآنی برای خداشناسی است. مجموعه ی «این همه هدیه از خداست» جهت تحقّق همین اهداف برای کودکان شما آماده گردیده است. این اثر نوشته ی مجید محبوبی است که حمیدرضا بیدقی آن را تصویرگری کرده است. کتاب «گنجشک تشنه» درباره ی نعمت آب است.
نسخه قابل چاپ