فهرست

اخبار شهرستان ها

به میزبانی کتابخانه عمومی شهید مصطفی خمینی اسلامشهر برگزار شد:

نشست کتابخوان مجازی با حضور کتابداران

نشست کتابخوان مجازی با حضور کتابداران به میزبانی کتابخانه شهید مصطفی خمینی اسلامشهربرگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، به همت فاطمه پاشازاده مسئول کتابخانه عمومی شهید مصطفی خمینی اسلامشهر ، نشست کتابخوان مجازی با حضور کتابداران این کتابخانه در فضای مجازی برگزار شد.
در این نشست،کتاب‌های «اندیشه سیاسی امام خمینی» مولف یحیی فوزی نشر معارف توسط جمال لطفی مسئول بخش نابینایان کتابخانه مصطفی خمینی،کتاب«راهنمای حقیقت» نوشته ی جعفر سبحانی تبریزی نشر مشعر توسط راضیه سالاری،کتابدار کتابخانه ،کتاب « الف لام خمینی »، اثر هدایت الله بهبودی ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،توسط سمانه برارزاده کتابدار کتابخانه عمومی و کتاب پندهای امام صادق(ع) به رهجویان صادق اثر محمدتقی مصباح یزدی ناشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی توسط فاطمه پاشازاده مسئول کتابخانه معرفی و بخشی از کتاب ها خوانده شد.
نسخه قابل چاپ