فهرست

اخبار شهرستان ها

با حضور بخشدار برگزار شد:

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش شریف آباد پاکدشت

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش شریف آباد شهرستان پاکدشت با حضور مهدی علیدادی، بخشدار و دیگر اعضای انجمن رگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛ اولین نشست انجمن کتابخانه های عمومی بخش شریف آباد پاکدشت در روز سه شنبه 11 خرداد ماه با حضور مهدی علیدادی بخشدار، محمد کارخانه رئیس اداره کتابخانه های عمومی، نمایندگان شهرداری ها و دهیاری ها و مسئولین کتابخانه های عمومی بخش برگزار شد.
در ابتدای نشست مهدی علیدادی بخشدار بخش شریف آباد در خصوص تعطیلی های پیش آمده در اثر شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: مسئله کرونا باعث نمی شود که جریان کتاب و کتابخوانی متوقف شود و به تعطیلی کشیده شود. کتاب ها مغز متفکر جامعه را شکل می‌دهند. اگر بتوانیم فرهنگ مطالعه را جا بیندازیم، می توانیم برای خود و آیندگان زندگی و جامعه بهتری بسازیم.
بخشدار بخش شریف آباد شهرستان پاکدشت در خصوص استفاده از پتانسیل فضای مجازی در امور علمی و فرهنگی بیان کرد: استفاده از ظرفیت های فضای مجازی در حفظ ارتباط مردم با کتاب و مطالعه در دوران حساس کنونی موثر بوده است. در ماه هایی که با کرونا درگیر بودیم، از امکانات فضای مجازی در بحث‌های آموزشی و فرهنگی در مدارس و دانشگاه ها به خوبی استفاده شده است. فعالیت کتابخانه های عمومی پاکدشت نیز همچون معرفی کتاب ها، نویسندگان و ناشران برگزیده در فضای مجازی مطلوب بوده است. 
مهدی علیدادی در خصوص اقدامات و فعالیت های موثر دهیاری ها و شهرداری ها در نقاط مختلف شهری و روستایی بخش شریف آباد عنوان کرد: ما در حوزه بخشداری، شهرداری ها و دهیاری ها آمادگی آن را داریم که همچون گذشته در کنار اداره کتابخانه‌های عمومی در ترویج مطالعه فعالیت و کمک نماییم. مجموعه شهرداری و دهیاری ها همیشه در زمینه کتاب فعال بوده و هستند. همگی باید در تلاش باشیم که بحث کتاب و کتابخوانی در دوران کرونا مغفول نماند..
گفتنی است امضاء توافق نامه بین بخشداری شریف آباد و اداره کتابخانه های عمومی در خصوص تاسیس کتابخانه در روستاهای آلوئک و عبدل آباد بالا و همچنین تهیه و جانمایی تابلوهای اطلاع رسانی ساعت و مکان حضور کتابخانه سیار یار مهربان1 در سایر روستاها توسط دهیاری ها از جمله مصوبات این جلسه بود. 
نسخه قابل چاپ