فهرست

اخبار شهرستان ها

در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی صورت گرفت:

دومین نشست مجازی شاهنامه خوانی با حضور اعضاي فعال نوجوان کتابخانه هاي عمومی پاکدشت

با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و بزرگداشت فرهنگ و هنر اصیل ایران زمین دومین نشست مجازی شاهنامه خوانی در شهرستان پاکدشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، نشست مجازی شاهنامه خوانی با اجراي فرامرز مولایی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری پاکدشت و شاهنامه خوانی نوجوانان فرهیخته: نرگس عبدی، نرگس خراسانی، صبا فتحی و عطیه بهارلو از اعضاي فعال کتابخانه هاي عمومي و همچنین عضو کانون ادبی سیمرغ در پاکدشت برگزار شد.
در ابتدا نرگس عبدی به خوانش اشعاری با محتوای دوره پادشاهی هوشنگ شاه پرداخت. کشف آتش، استخراج آهن از سنگ و گذر از دوره شبانی به دوره کشاورزی از ویژگی های اصلی دوره حکومت این پادشاه است. ابیات این بخش از شاهنامه فردوسی توسط نرگس عبدی به صورت حماسی بلندخوانی شد.  
در ادامه نرگس خراسانی دو شخصیت زال و رودابه را معرفی کرد و از دلیری این زن و مرد در برابر موانع سخت شعر خواند.
سپس صبا فتحی به خوانش برخی از اشعار خوان سوم شاهنامه و جنگ رستم و اژدها و عطیه بهارلو نیز به بلندخوانی حماسی اشعار مربوط به جنگ رستم و سهراب پرداختند.
گفتنی است این نشست در فضای مجازی اسکای روم برگزارشد و با استقبال خوب اهالی کتاب روبرو گرديد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ