فهرست

اخبار شهرستان ها

به مناسبت ایام الله دهه فجر برگزارشد؛

نشست مطالعاتی مجازی بامحوریت کتابالگوی مطلوب مردم سالاری دینی

نشست مطالعاتی مجازی بامحوریت کتاب الگوی مطلوب مردم سالاری دینیباحضور نویسنده اثرزهرا حقیری به میزبانی کتابخانه جوادالائمه علیه السلام شهرستان قدس درفضای مجازی اسکای روم برگزارشد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل  کتابخانه های عمومی استان تهران  ؛ به مناسبت ایام الله دهه فجربه همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس وباهمکاری حوزه علمیه حضرت باقرالعلوم علیه السلام شهرستان قدس،نشست مطالعاتی مجازی بامحوریت کتاب "الگوی مطلوب مردم سالاری دینی"باحضور نویسنده اثرزهرا حقیری مدرس حوزه ودانشگاه، به میزبانی کتابخانه جوادالائمه علیه السلام وباحضورسیده فهیمه اطهری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس،زینب سلیمانپورمدیرحوزه علمیه حضرت باقرالعلوم علیه السلام شهرستان قدس ،محمدرضا کریمی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ورامین وجمعی ازعلاقمندان درفضای مجازی اسکای رووم برگزارشد.
زهرا حقیری مدرس حوزه ودانشگاه باتعریف حکومت که ارگانی رسمی برای جهت دادن به رفتارهای اجتماعی مردم است  به بیان دیدگاه هایی که در باب حکومت وجود دارد پرداخت وگفت:دو دیدگاه درباب حکومت وجوددارد :اصل وهدف پنداشتن حکومت ودیگری ابزاری برای اجرای عدالت.باتوجه به اساس روش جهت دهی حکومت به دونوع حکومت دموکراسی واستبدادی تقسیم می شود.
وی افزود: حکومتها از سه منظر به سه گروه تقسیم می شوند: اول ازحیث محتوا به الهی وتئوکراسی،دوم: ازحیث مشروعیت یابی به مشروعیت الهی،مشروعیت قهری،مشروعیت مردمی وسوم ازحیث منشا قدریت که مشتمل برحکومت کلیسا،حکومت پیامبران واولیاءالله ،استبدادی امپراطوری،حکومتهای مشروطه وقانونی،دموکراسی می باشد.

همچنین وی درادامه به مقایسه دین شناسی مردم سالاری دینی ونظامهای غربی ،معرفت شناسی مردم سالاری دینی ونظامهای غربی ،انسان شناسی مردم سالاری دینی ونطامهای غربی ،مبنای اخلاقی وحقوقی مردم سالاری دینی ونظامهای غربی وجامعه شناسی،سیاست واقتصادبین آنها پرداخت واهداف هرکدام رابیان کرد.


 
نسخه قابل چاپ