فهرست

اخبار شهرستان ها

در بستر فضای مجازی کتابخانه شهدای امامی امین صورت گرفت؛

معرفی کتاب شیوه های دعوت به نماز

به همت فاطمه شیری مسئول کتابخانه شهدای امامی امین جلیل آباد ،معرفی کتاب شیوه های دعوت به نماز در بستر فضای مجازی کتابخانه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی تهران ؛ به همت فاطمه شیری مسئول کتابخانه معرفی کتاب " شیوه های دعوت به نماز "نویسنده  محسن قرائتی، انتشارات مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن ؛توسط فاطمه شیری در بستر فضای مجازی کتابخانه صورت گرفت.
فاطمه شیری در بیان معرفی کتاب گفت:کتاب «شیوه‌های دعوت به نماز»به بیان ویژگی‌های دعوت کننده به نماز و اصول و مبانی دعوت و شیوه‌های آن پرداخته که در قطع رقعی با 208 صفحه برای اولین بار توسط مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن به چاپ رسیده است.
وی در ادامه در خصوص محتوای این کتاب گفت:این اثر در هفت فصل شامل1.اهمیت دعوت به نماز،2. اصول و قواعد کلی دعوت به نماز،3. ویژگی های دعوت کنندگان به نماز،4. گام های مهم پیش از دعوت،5. شیوه‌ها و روش‌های دعوت به نماز،6. وظایف نهادها و مسئولان و7. آسیب ها و موانع دعوت نوشته شده است .
 
نسخه قابل چاپ