فهرست

اخبار شهرستان ها

با هدف معرفی منابع یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد:

نشست جمع خوانی مجازی کتاب چشمه های بهشت

باهدف معرفی منابع یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، نشست جمع خوانی مجازی کتاب چشمه های بهشت توسط کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان قدس برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس، باهدف معرفی منابع یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، نشست جمع خوانی مجازی به میزبانی کتابخانه عمومی جوادالائمه علیه السلام وبا جمع خوانی کتاب چشمه های بهشت اثر محمدهادی زاهدی توسط کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان قدس درفضای مجازی اسکای رووم برگزارشد.
دراین نشست سیده فهیمه اطهری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس،سیده فاطمه شکوهی مسئول کتابخانه جوادالائمه(ع)،مریم حبیبی گهرمسئول کتابخانه مرکزی،سحرهمامی کتابدارکتابخانه جوادالائمه(ع)،افسرراسخی ،سودابه عزیزی وآمنه بدرلواز کتابداران کتابخانه مرکزی به خوانش قسمتهایی ازکتاب چشمه های بهشت پرداختند.
نسخه قابل چاپ