فهرست

اخبار شهرستان ها

در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی صورت گرفت:

معرفیمجموعه کتاب آشنایی با قرآن کریمدر بستر فضای مجازی کتابخانه اقبال لاهوری قرچک

به همت مسئول کتابخانه اقبال لاهوری شهرستان قرچک مجموعه کتاب آشنایی با قرآن کریم در بستر فضای مجازی برای اعضای نوجوان کتابخانه معرفی و بلند خوانی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی تهران؛ به همت ام لیلا رفیع پور مسئول کتابخانه اقبال لاهوری شهرستان قرچک، مجموعه کتاب آشنایی با قرآن کریم نوشته‌ی فرزانه زنبقی، در بستر فضای مجازی برای اعضای نوجوان کتابخانه معرفی و بخش هایی از شرح و ترجمه جلد سی این مجموعه کتاب بلند خوانی شد.

 ام لیلا رفیع پور در معرفی اثر گفت: مجموعه آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان شامل 30 جلد کتاب است که در هر جلد از آن، یکی از جزءهای قرآن کریم برای نوجوانان شرح و ترجمه می‌شود.
رفیع پور با بیان اینکه در این جلسه شرح و ترجمه‌ جزء سی ام این مجموعه معرفی و بلند خوانی شد، بیان کرد: در کتاب آشنایی با قرآن کریم برای هر عنوان که به یک آیه‌ی خاص اشاره دارد، شرحی فراخور حال نوجوانان آورده شده است. مضمون آن نیز قصه‌های مربوط به قرآن و ماجراها و حوادثی است که سبب نزول آیات بر پیامبر اکرم (ص) بوده است.
وی ترجمه "مجموعه آشنایی با قرآن کریم" را ترجمه ای ساده همراه با شأن نزول‌ها توصیف کرد و افزود: ابتدا توضیحات مربوط به آیات، متناسب با گروه سنی مخاطبان آمده، سپس ترجمه آیات نوشته شده است.
نسخه قابل چاپ