فهرست

اخبار شهرستان ها

به همت مسئول و کتابداران کتابخانه عمومی شیخ کلینی برگزار شد؛

نشست ادبی و شعرخوانی با حضور اعضای کودک شهرستان ری

به همت مسئول و کتابداران کتابخانه عمومی شیخ کلینی شهرستان ری نشست ادبی و شعرخوانی اعضای کودک کتابخانه های شهرستان در بستر فضای مجازی اسکای روم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، به همت مسئول و کتابداران کتابخانه عمومی شیخ کلینی شهرستان ری و با همکاری سرای محله استخر  نشست ادبی با حضور کتابداران و جمعی از اعضای کودک کتابخانه های عمومی شهرستان و با همکاری سرای محله استخر، با اجرای الناز محسنی، دبیر محفل ادبی کلینی، در فضای اسکای روم برگزار شد.
 در این نشست اعضای کودک حاضر به قرائت اشعار منتخب خود پرداختند و در ادامه دبیر محفل ادبی کلینی به معرفی »توران میرهادی» «مادر ادبیات کودک و نوجوان در ایران» از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و بنیانگذار فرهنگنامه کودکان و نوجوانان که فعالیت‌های بسیاری در زمینه ادبیات کودک و نوجوان داشته اند پرداخت.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ