فهرست

اخبار شهرستان ها

باهدف تبریک آغازبه کار ششمین دوره شورای اسلامی شهرقدس انجام شد:

دیدار ئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس با اعضای شورای اسلامی شهرستان

فهیمه اطهری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس به منظور تبریک آغاز بکار ششمین دوره شورای اسلامی شهرستان و ارتقا فرهنگ کتابخوانی با اعضای این شورا دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران،  با هدف تبریک آغازبه کارششمین دوره شورای اسلامی شهرقدس، سیده فهیمه اطهری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس با حسینعلی مقدم رئیس واعضای شورای اسلامی شهرستان دیدارکرد.
دراین دیدارسیده فهمیه اطهری ضمن تبریک وآرزوی موفقیت برای ایشان خواستار رسیدگی به مسایل پیش روی کتابخانه ها وحل آنها شد تا شاهد ارتقای فرهنگ کتابخوانی واستفاده روز افزون شهروندان ازخدمات کتابخانه باشیم. 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ