فهرست

اخبار شهرستان ها

در بستر فضای مجازی انجام شد؛

قصه خوانی کتاب” قصه های پندآموز جوامع الحکایات و قابوسنامه” کتابخانه عمومی اقبال لاهوری

قصه خوانی از کتاب” قصه های پندآموز جوامع الحکایات و قابوسنامه” برای کودکان در بستر فضای مجازی کتابخانه اقبال لاهوری شهرستان قرچک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، به همت ام لیلا رفیع پور مسئول کتابخانه اقبال لاهوری قرچک قصه خوانی از کتاب” قصه های پندآموز جوامع الحکایات و قابوسنامه”   نوشته نوشته زینب علیزاده لوشابی در بستر فضای مجازی برای اعضاء برگزار شد.
رفیع پور در معرفی این کتاب گفت: کتاب"جوامع الحکایات "و " قابوس نامه " پر از پندها و آموزه های اخلاقی است که در قالب حکایت های شیرین و جذاب به صورت نثر روایت شده است.
مسئول کتابخانه اقبال لاهوری در ادامه افزود: این قصه های زیبا و پندآموز هم بزرگسال را مخاطب قرار می دهد هم کودک و نوجوان را، لذا بازنویسی قصه های پند آموز جوامع الحکایات و قابوسنامه تلاشی است برای سوق دادن مخاطب امروزی به ویژه کودکان و نوجوانان و راحت تر خواندن این قصه ها.
نسخه قابل چاپ