فهرست

اخبار شهرستان ملارد

به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ملارد برگزار شد:

نشست معرفی کتاب با حضور مسئولین شهرستان

با حضور مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان ملارد ؛ نشست معرفی کتاب توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ملارد در فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، نشست کتابخوان توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ملارد با حضور مسئولین کتابخانه ها در فضای مجازی  برگزار گردید.

در این نشست که  فیروزه یارمحمدی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ملارد،سمیه سادات پرپنجی حسینی کارشناس امور اداری،شهربانو جعفرلو سرپرست کتابخانه عمومی شهید قوشچی ،مهناز مدیریان رئیس اداره محیط زیست شهرستان ملارد،محمد جواد جودکی معاون اداره محیط زیست و فاطمه زرگر کارشناس اداری محیط زیست حضور داشتند کتاب درس هایی از امام: عبادت و خودسازی نوشته رسول سعادتمند معرفی شد و بخش هایی از کتاب توسط شرکت کنندگان در جلسه خوانده شد .
در پایان رئیس اداره محیط زیست از کتابخانه شهید سلیمی بازدید کرد و سمیه سادات پرپنجی حسینی کارشناس امور اداری شهرستان ضمن معرفی بخش های مختلف کتابخانه به لزوم عضویت پرسنل اداره محیط زیست در کتابخانه های عمومی شهرستان تاکید کرد.

عكس های مرتبط :