فهرست

گزارش تصویری

نشست کتابخوان با محوریت معرفی شعرا و نویسندگان کودک و نوجوان به میزبانی کتابخانه مرکزی پارک شهر

به همت طاهره سیدی؛کتابدار بخش کودک ،کتابخانه مرکزی پارک شهر تهران و مسئول کتابخانه پانزده خرداد پیشوا؛نشست کتابخوان با محوریت معرفی شعرا و نویسندگان کودک و نوجوان توسط اعضای کتابخانه های عمومی استان تهران صبح امروز یکشنبه ۲۰ تیرماه در بستر فضای مجازی برگزار شد.