فهرست

گزارش تصویری

بازدید مسعود شفيعي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تهران از کتابخانه عمومی مرکزی پارک شهر

روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت، مسعود شفيعي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تهران به همراه محمد هادی ناصری مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران از بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی پارک شهر بازدید کرد و در جریان فعالیت های این کتابخانه قرار گرفت.