فهرست

گزارش تصویری

کتابخانه های عمومی استان تهران آماده ارائه خدمات امانت کتاب به اعضا شدند

با توجه به رنگ بندی کرونایی استان، امکان ارائه خدمات امانت کتاب به اعضای کتابخانه های عمومی استان تهران از روز شنبه 8 خرداد فراهم شد.