فهرست

اخبار شهرستان ها

به میزبانی کتابخانه عمومی جوادالائمه برگزار شد :

نشست مجازی مطالعاتی با محوریت کتابدولت جوان حزب اللهی

نشست مجازی مطالعاتی بامحوریت کتابدولت جوان حزب اللهی باسخنرانی حجة الاسلام والمسلمین رضا جوکار امام جمعه شهرستان قدس وبه میزبانی کتابخانه عمومی جوادالائمه علیه السلام برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران  ؛نشست مجازی مطالعاتی بامحوریت کتاب"دولت جوان حزب اللهی" باسخنرانی حجة الاسلام والمسلمین رضا جوکار امام جمعه شهرستان قدس وباحضورسیده فهیمه اطهری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس،زینب سلیمانپور مدیرحوزه علمیه حضرت باقرالعلوم (علیه السلام) ،سمیه مافی مسئول جامعه بسیج بانوان شهرستان قدس،آمنه بیات رئیس اداره کتابخانه های شهرستان پاکدشت وجمعی ازعلاقمندان و  به میزبانی کتابخانه عمومی جوادالائمه علیه السلام درفضای مجازی اسکای رووم برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین رضا جوکار امام جمعه شهرستان قدس ضمن توصیه به حاضران نشست برای حضور درانتخابات گفت:امروزه شرکت درانتخابات دردوبعد اهمیت دارد هم ازجهت مبارزه با دشمن که سعی در کاهش حضور مردم دارد واز طرفی عرصه امتحان برای مردم است.
یقینا حضور حداکثری مردم درانتخابات سبب ایجادرعب ووحشت برای دشمن می شود واین چندروزه نزدیک به انتخابات را باید به جهاد ومبارزه با دشمن درنظرگرفت.
وی درادامه به معرفی کتاب پرداخت وگفت: در این کتاب تلاش شده تا به تبیین دولت جوان و رسیدن به فهم مشترکی از جوان و مفهوم دولت جوان حزب الهی در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب پرداخته شود. کتاب دولت جوان حزب الهی دارای شش فصل شامل ۱.مفهوم شناسی جوان و جوانی و جوان حزب اللهی در منظومه فکری امام خامنه‌ای ، ۲.ضرورت تشکیل دولت جوان حزب اللهی و الزامات آن، ۳.ماهیت، مبانی و اهداف دولت جوان حزب اللهی، ۴.شاخص های دولت جوان حزب اللهی، ۵.کارکرد انقلابی دولت جوان حزب اللهی و آثار دولت جوان حزب اللهی و چالش‌های پیش روی آن است.
ایشان بااشاره به مباحث مطرح شده درفصلهای کتاب گفت:این کتاب یک نقشه راه است هم برای انتخابات وهم برای بعداز انتخابات یک سند مطالبه گری است که دولت جدید همانی باشدکه مدنظررهبرمعظم انقلاب است.
وی در تعریف دولت جوان به فرمایش مقام معظم رهبری اشاره کرد که" دولت جوان معنی اش این نیست که مثلا رئیس این دولت یک جوان سی ودو ساله باشد بلکه یعنی دولت سرپا،بانشاط،آماده و درسنین کاروتلاش باشد."نیروی جوان نیروی پیشران وموتور محرک کشور است،جوان دارای مفروضات معرفتی ومفروضات معنوی است که برای کشورپشتوانه است،دارای نظم وروحیه جهادی وروحیه کارتشکیلاتی است.
دولت جوان حزب اللهی باید ارزشها را محقق کند وقانون اساسی را اجرا کند ودولتی باشد که معتقدبه انقلاب باشد.
حجت الاسلام والمسلمین رضا جوکار امام جمعه شهرستان قدس درادامه افزود:دولت جوان حزب اللهی دولتی است که قائل به پیوند دین باسیاست باشد واین اولین اصل ومبنا دردولت جوان است.
از مبانی دولت جوان ضرورت حیات طیبه است .جامعه برای بقای خودبه حکومت نیازمنداست .حکومتی که اسلامی باشد ودین وسیاست آن باهم آمیخته است.
حکومت اسلامی حکومتی است که درراس آن ولی وامام است وذیل آن دولت تعیین می شود.در شبکه ولایت اطاعت ازالهی،رسول خدا وائمه معصومین ودرعصر غیبت ولایت فقیه است ودر سلسله شبکه امامت امام معصوم،امام جامعه ،امام جمعه ،امام جماعت نیز ولی مردم هستند وخداوند هیچ قومی را بدون ولی وسرپرست قرار نداده است.
وی بااشاره به عرصه های مختلف فرهنگی ،اقتصادی وسیاسی به تشریح وظایف دولت جوان حزب اللهی پرداخت ودر تبیین عرصه سیاست  بیان کرد که که دولت جوان باید اهل تعامل با دنیا باشد وبااصول ومبانی اسلام وسیاستی برگرفته از دیانت،با دنیا رتباط برقرار کند گشایسته سالاری را در دولت مورد توجه قرار دهد.
درعرصه اقتصادنیزباتکیه براقتصاداسلامی به رفع فقر ومعضلات کشور بپردازد درعرصه فرهنگ نیز درجهت اعتلای فرهنگ بکوشد.
درپایان این نشست سوالاتی از مباحث نشست مطرح شد وبه برندگان هدایایی تعلق گرفت.
نسخه قابل چاپ