اخبار برگزیده
 ارائه خدمات حضوری کتابخانه های استان  آغاز شد
گره خوردن اربعین با مباحث معرفتی رمز ماندگاری ادبیات اربعین است
مسابقه کتاب محور «مشی خورشید» در ایام اربعین برگزار می شود
«عبور از سینمای سانسور: تأملاتی در فیلم سازی غیرطبیعی ایران» بررسی شد
کارگاه های آموزشی با عنوان«نگین فیروزه ای»