امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
1

3

4

5

6

9

10

12

14

12

15

16

17

18

1

11

1

22

5

سبش

ظطز

ظطز

ظزط

ظطز

ظطز

ظطز

ظطز

طزر

سیبل
1397/10/19 چهارشنبه گزارش تصویری برگزاری نخستین کارگاه سناریو نگاری آینده کتابخانه های عمومی کشور به میزبانی کتابخانه عمومی حضرت فاطمه (س) ؛ با حضور کتابداران واعضای کتابخانه های عمومی استان تهران
بيشتر
نسخه قابل چاپ