امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
یرب

طزر

سیب

سیب

سیب

سیب

سیب

سیب
گزارش تصویری؛ آیین تکریم و معارفه رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رباط کریم با حضور مسئولین استانی و شهرستانی
بيشتر
نسخه قابل چاپ