امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
1

2

3
گزارش تصویری بازدید حسن خلیل آبادي عضو شوراي شهرتهران از كتابخانه شيخ كليني شهرستان ری كتابخانه عمومی شيخ كليني شهرستان ری میزبان حسن خلیل آبادي عضو شوراي شهر و رييس كميته ميراث فرهنگي شهر تهران در طرح کتابخانه گردی کتابخانه عمومی کشور شد.
بيشتر
نسخه قابل چاپ