امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری» 
یقال

سیب

سیب

سیب

سیب

یبل

یبل

یبل

طیر

یطبل

سیب

سیل

زل
گزارش تصویری؛ بازدید فرماندار تهران از پروژه کتابخانه مرکزی پارک شهر
بيشتر
نسخه قابل چاپ