امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری»
متون عمومي

متون عمومي
متون عموميبا هدف ترویج فرهنگ مطالعه برگزار شد؛ نشست معرفی و جمع خوانی کتاب در کتابخانه عمومی شهید اول چهاردانگه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «بستور» در کتابخانه عمومی شهیداول چهاردانگه شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛ به همت فاطمه توکلی، کتابدار کتابخانه، نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «بستور» نوشته مهرداد بهار با حضور گروهی از اعضای کودک و نوجوان در کتابخانه عمومی شهید اول چهاردانگه شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

در ابتدای نشست توکلی، کتابدار کتابخانه به معرفی کتاب«بستور»  پرداخت سپس دانش آموزان به جمع خوانی کتاب پرداختند.

گفتنی است کتاب مصور حاضر داستانی از افسانه‌های عامه است که با زبانی ساده و روان برای گروه‌های سنی (د) و (ه) نگاشته شده است.

بيشتر
نسخه قابل چاپ