امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری»
متون عمومي

متون عمومي
متون عموميبا حضور مادران عضو کتابخانه برگزار شد: سیزدهمین جلسه آموزش هنر بافتنی با کاموا در کتابخانه فردوسی روستای طارند بالا شهرستان پیشوا سیزدهمین جلسه آموزش هنر بافتنی با کاموا با حضور مادران عضو در کتابخانه عمومی فردوسی روستای طارند بالا شهرستان پیشوا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران؛ به همت سکینه الیکائی، مسئول کتابخانه، سیزدهمین جلسه آموزش هنر بافتنی با کاموا با حضور تعدادی از مادران عضو توسط اکرم خلجی مربی کلاس در کتابخانه عمومی فردوسی روستای طارند بالا شهرستان پیشوا برگزار شد.

گفتنی است در این کلاس هنرجویان به تکمیل موارد آموزش داده شده و رفع اشکال در بافت پرداختند سپس آموزش های جدید ارائه شد و وسایل مورد نیاز برای بافت کیف برای جلسه بعد بیان شد.

بيشتر
نسخه قابل چاپ