امروز كتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها يك وظيفه ‏ى ملى، كه يك واجب دينى است؛ «مقام معظم رهبری»
متون عمومي

 
متون عمومي
متون عموميبا هدف ترویج کتابخوانی؛ نشست معرفی وجمع خوانی کتاب قصه مامثل شد در کتابخانه مرکزی شهرستان قدس با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ؛نشست معرفی وجمع خوانی کتاب قصه مامثل شد در کتابخانه مرکزی شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، به همت سمیه اشتری کتابدار کودک کتابخانه مرکزی شهرستان قدس،کتاب "قصه مامثل شد" اثرمحمدمیرکیانی وتصویرگری محمدحسین صلواتیان از انتشارات به نشربرای جمعی از دانش آموزان درکتابخانه مرکزی معرفی وجمع خوانی شد.

سمیه اشتری در معرفی کتاب گفت:در این مجموعه پنج جلدی که در سال 1386 عنوان کتاب برگزیده سال را نیز دریافت کرده، تعداد 110 قصه از قصه مَثل های فارسی برای نوجوانان به زبان ساده و روان گردآوری و بازنویسی شده است.
برای نگارش این مجموعه فاخر از منابعی همچون مثنوی معنوی، گلستان و بوستان سعدی، کلیله و دمنه، مرزبان نامه، اسرارنامه، امثال حکم و الهی نامه استفاده شده است.
نسخه قابل چاپ
بيشتر